Få mer plass hjemme

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger MHM Transport er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Når samler MHM Transport inn personopplysninger?

Vi samler inn dine personopplysninger for å levere, støtte, tilpasse og utvikle tjenestene våre, og for å gjøre tjenestene mer relevante og nyttige for deg. Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson.

Besøk på mhmflyttebyra.no

Ved å besøke vårt nettsted mhmflyttebyra.no loggføres dine bruksdata, for eksempel når du viser eller klikker på innhold eller gjennomfører et søk. For ytterligere beskrivelser av hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilken informasjon som samles inn på mhmflyttebyra.no, kan du lese mer om vår bruk av informasjonskapsler («cookies»).

Hvordan vi behandler dine personopplysninger

mhmflyttebyra.no behandler dine personopplysninger hovedsaklig for å kunne sende deg produkter du har bestilt. I tillegg behandler vi personopplysninger når du kontakter oss for råd, oppfølging og spørsmål, samt for å kunne tilby deg en tilpasset og personlig brukeropplevelse av våre tjenester på nett.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er i enkelte tilfeller samtykke. Dette gjelder blant annet behandling ifm. utsendelse av nyhetsbrev. I disse tilfellene blir du uttrykkelig bedt om å samtykke, og du kan når som helst trekke samtykket tilbake. I andre tilfeller er det rettslige grunnlaget for behandlingen mhmflyttebyra.no berettigete interesse i å administrere kundeforholdet og oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

Henvendelser via e-post

Henvendelser via e-post lagres i egen mappe i e-post systemet til mhmflyttebyra.no der utvalgte representanter har tilgang til å håndtere henvendelsene. Henvendelsene slettes fra e-post kontoen etter en viss tid, avhengig av om de lenger er relevante.

Vi ber deg om å ikke sende sensitive personopplysninger per e-post. Eksempler på sensitiv informasjon kan være:
Kortnummer
Personnummer

Analyser og innsikt

Vi samler inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man klikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Vi benytter Google Analytics for å få bedre innsikt i våre kunders brukeropplevelser på vår nettside og for å gjøre kontinuerlige oppdateringer og forbedringer til siden. Google Analytics arkiverer ingen sensitiv informasjon som går på komprimiss med våre kunders sikkerhet eller informasjon som på noen måte kan brukes til å identifisere brukere. Hvis du har spørsmål angående vår bruk av Google Analytics, vennligst kontakt oss her.

Oppbevaring og sletting av personopplysninger

mhmflyttebyra.no vil slette dine personopplysninger når disse ikke lenger er nødvendig å beholde for den tjenesten vi leverer til deg. mhmflyttebyra.no vil ikke slette opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare en viss tid, for eksempel av hensyn til regnskapslovgivningen.

Oppbevaring av personopplysninger vil måtte oppbevares for å oppfylle pliktene vi har til å ha regnskapsdokumentasjon, normalt 5 år, og for å sikre dine rettigheter for garanti og reklamasjon på produkter du har kjøpt av oss.

Du kan til enhver tid også selv slette din brukerprofil.

Dine rettigheter

mhmflyttebyra.no håndterer personopplysninger på en kryptert og sikker måte. Som bruker av tjenestene til mhmflyttebyra.no har du rett til å forespørre oss innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Vi respekterer ditt personvern, men har behov for å behandle dine personopplysninger for å betjene deg med bl.a. sende deg de produkter du bestiller.

Du har til enhver tid rett til å be om å motta informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og få innsyn i dine personopplysninger. Videre har du rett til å kreve korrigering eller sletting, begrensning av behandlingen, samt eventuelt dataportabilitet. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via mail post@mhmflyttebyra.no

Mener du at dine personopplysninger ikke behandles som beskrevet her eller som pålagt i lover og regler, kan du til enhver tid sende inn en klage til post@mhmflyttebyra.no eller Datatilsynet.